Kermis voor de jeugd van vroeger

In 2019 heeft de “jeugd van vroeger” naar ‘t Bendje geluisterd. Dit alles onder een genot van een drankje en een oliebol. Naast muziek luisteren was het tevens een gezellige middag om bij te kletsen met “oude” bekenden. Deze middag is niet alleen voor de jeugd van vroeger, maar voor iedereen die in deze setting de kermis wil beleven. De middag is gratis toegankelijk..

Zaterdag 9 september om 14.30 uur in de salontent

Deze middag wordt samen georganiseerd met de Zonnebloem afdeling Gaanderen. De Zonnebloem heeft als doel mensen met een fysieke beperking bij de samenleving te ( blijven) betrekken, kortom proberen te voorkomen dat juist deze mensen in een sociaal isolement geraken. Om dit doel te bereiken organiseren Zonnebloem vrijwilligers jaarlijks diverse activiteiten. Denk daarbij aan de bekende boot/busreis en vakantieweek, maar ook aan een gezellige picknickmiddag, een ontmoetingsmiddag, bloemschikken met Pasen en Kerstmis. Ook verzorgen zij voor hun doelgroep een Paas- en Kerstattentie.

De Zonnebloem vrijwilligers van afdeling Gaanderen, organiseren dit jaar in samenwerking met het Schuttersgilde St Martinus Gaanderen een speciale kermismiddag.

De Zonnebloem kan uw steun goed gebruiken. U kunt de Zonnebloem ondersteunen door: Zonnebloemloten kopen. Een vrijwillige bijdrage doen in een bus van de Zonnebloem, die ook tijdens de kermisdag in de tent staat, bij de uitgang. Donateur te worden voor € 15,- per jaar. Zie ook de website www.zonnebloem.nl.

Kermis de Jeugd van Vroeger